از سوی وزیر بهداشت صورت گرفت؛ دستورالعمل نوین خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی مراکز و اماکن عمومی ابلاغ شد

از سوی وزیر بهداشت صورت گرفت؛

دستورالعمل نوین خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی مراکز و اماکن عمومی ابلاغ شد

دستورالعمل نوین خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی مراکز و اماکن عمومی به منظور تکمیل چرخه نظارت بهداشت توسط وزیر بهداشت به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا و بنابر اعلام وزارت بهداشت، به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، بند دو ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب خرداد ۱۳۶۷ و ماده ۱۷ قانون نظام صنفی کشور و در راستای اجرای مواد ۲۴، ۲۵ و ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و تبصره ذیل ماده(۱۵) مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری، دستورالعمل خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی مراکز و اماکن عمومی ابلاغ شد.

اصناف مندرج در آیین نامه مذکور، اتحادیه ها، اتاق های اصناف، سایر دستگاه های ذیربط، دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی ملزم به رعایت این دستورالعمل هستند. این دستورالعمل مشتمل بر ۶ فصل و ۱۷ ماده و ۹ تبصره است و جایگزین ضوابط اجرایی انجام خدمات ممیزی بهداشتی دفاتر خدمات سلامت ابلاغی خرداد۱۳۹۷ و دستورالعمل شرکت ها و موسسات مشاوره ای خودکنترلی و خوداظهاری بهداشتی بوده و از تاریخ ابلاغ، لازم الاجرا است.

ایلنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *