مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایران :عوارض صادرات گوجه فرنگی از ۷۰ درصد به ۰.۵ درصد ارزش پایه صادراتی تغییر کرد.

عوارض صادرات گوجه فرنگی از ۷۰ درصد به ۰.۵ درصد ارزش پایه صادراتی تغییر کرد.

به گزارش ایسنا در متن نامه مدیر کل دفتر صادرات گمرک ایران به گمرکات اجرایی آمده است:

پیرو بخشنامه‌های شماره ۳۰۰.۱۴۰۱.۱۶۶۲۱۶۲ مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۲ و ۳۰۳.۱۴۰۱.۱۶۸۰۷۸۶ مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۷ موضوع تعیین عوارض صادراتی گوجه فرنگی به میزان ۷۰ درصد ارزش پایه صادراتی از تاریخ ۱۴۰۱.۱۱.۲۰ به پیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۱.۵۰۰.۹۳۴۸۲ مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۷ معاون محترم توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی ارسال و اعلام می‌دارد: با توجه به تصریح نامه مذکور، بخشنامه پیروی صدرالاشاره مبنی بر اعمال عوارض صادراتی گوجه فرنگی به میزان ۷۰ درصد ارزش پایه صادراتی از تاریخ ۱۴۰۱.۱۱.۲۰ کان لم یکن تلقی شده و لازم است تا اطلاع ثانوی در خصوص عوارض صادراتی گوجه فرنگی، مطابق بخشنامه شماره ۲۸۱.۱۴۰۱.۱۴۹۶۸۵۸ مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۱ نسبت به اخذ عوارض صادراتی کالای موصوف  به میزان ۰.۵درصد ارزش پایه صادراتی و با تایید سیستمی نماینده معرفی شده وزارت جهاد کشاورزی و رعایت کلیه قوانین و مقررات و ضوابط جاری اقدام لازم معمول دارند.

بدیهی است اخذ نیم درصد عوارض آب مجازی موضوع قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور همچنان به قوت خود باقی است.

ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *