برای دانلود آیین نامه مقرراتی ۱۴۵ لطفا بر روی لینک زیر کلیک کنید :

دانلود

متن آیین نامه ۱۴۵ :

شماره : ۲۱۰/۱۵۲۶۵/د

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۳/۰۹

 

ادارات کل امور مالیاتی

به پیوست تصویر اصلاحیه بند (۳) ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیات‌ های مستقیم مبنی بر اضافه شدن عبارت «موسسه دارالایتام مهدیه همدان» به انتهای فهرست موسسات و انجمن ‌های بند (۳) ضوابط اجرایی موضوع ماده یاد شده جهت اجرا ارسال می ‌گردد.

شایان ذکر است بهره‌ مندی موسسه فوق‌ الذکر از تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ می‌ باشد.