آیین نامه اجرایی تعیین صنوف سیار(موضوع ماده «۳» قانون صنفی)

تعاريف

ماده ۱- صنوف سیار، عبارتند از صنوفی که فعالیت صنفی آنها در وسیله کسب سیار معین با شاخص­های قابل شناسایی صادره از سوی مراجع صلاحیت­دار قانونی انجام پذیرد.

     تبصره ۱- آن دسته از وسایل کسب معین که توسط عوامل تحت تبعیت اداری و اقتصادی واحدهای صنفی به کار برده می­شود، از شمول تعریف فوق خارج خواهد بود. چنانچه وسیله کسب معینی علاوه بر تبعیت از یک واحد صنفی به صورت مستقل اقدام به فعالیت صنفی می­نماید. ملزم به اخذ پروانه کسب جهت فعالیت تحت مدیریت خود است.

     تبصره ۲- [۱]مصادیق وسایل سیار ظرف مهلت سه ماه توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تعیین می­گردد و هرگونه حذف یا الحاق صنوف با رعایت مقررات فوق توسط دبیرخانه با نظر خواهی از اتاق اصناف ایران خواهد بود.

ماده ۲- آیین­ نامه مشتمل بر ۲ ماده و ۲ تبصره در اجرای ماده «۳» قانون نظام صنفی بوسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر همکاری اتاق اصناف ایران تهیه و در تاریخ (۱۰/۱۰/۱۳۹۸) به تأیید هیأت عالی نظارت و در تاریخ (۱۰/۱۰/۱۳۹۸) به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است.۱- به موجب بخشنامه­ ها به شماره ۳۰۸۱۵۶/۶۰ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۸ و شماره ۷۴۶۹۵/۶۰ مورخ ۱۱/۰۳/۱۴۰۰ مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت صنوف سیار عبارتند از:

۱- نام رسته صنفی کافه خودرو (رستوران سیار) با حفظ کد آیسیک قبلی، اصلاح و به رسته صنفی کافه رستوران و اغذیه فروشی تغییر نام یافت.

۲- رسته صنفی امداد خودرو.

۳- رسته های صنفی کمپرسی، کامیون، جرثقیل و وانت­بار (درون شهری)، لودر، بولدوزر، گریدر، غلتک، بیل مکانیکی، لیفتراک، تاورکرین و تانکر.