دستورالعمل چگونگی برگزاری دوره های آموزشی احکام تجارت و کسب و کار (موضوع ماده 14 آیین نامه اجرایی ماده 12 قانون نظام صنفی)

ماده 1- تعاریف: در این دستورالعمل، اصلاحات زیر در معانی مشروح به کار برده می شود:

قانون: قانون نظام صنفی

اتاق ایران: اتاق اصناف ایران

اتاق شهرستان: اتاق اصناف شهرستان

اتحادیه: اتحادیه صنفی (شهرستانی، استانی و کشوری)

مرکز آموزش: مراکز آموزش مورد تأیید اتاق ایران

متقاضی: متقاضی صدور و تمدید پروانه کسب و یا مباشرین آنها

کمیسیون نظارت: کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی شهرستان

دوره های آموزشی: دوره های آموزشی پیش نیاز صدور یا تمدید پروانه کسب

ماده 2- اتاق شهرستان مکلف است دوره های آموزشی را از طریق مرکز آموزش خود یا از طریق مرکز آموزش اتاق اصناف مرکز استان خود برگزار نماید. اتاق ایران می تواند در راستای یکپارچه سازی و استانداردسازی محتوای آموزشی، مطابق بند (2) ماده (47) قانون نظام صنفی، نسبت به راه اندازی سامانه کشوری آموزش های پیش نیاز صدور پروانه کسب اقدام نماید.

تبصره: استفاده از اتحادیه های کشوری و استانی از امکانات مراکز آموزش سایر اتاق های اصناف بلامانع است.

ماده 3- عناوین سرفصل های آموزشی: سرفصل های دوره های آموزشی که به منظور کسب آمادگی و ارتقاء سطح دانش  آگاهی واحدهای صنفی برگزاری می شود به شرح زیر است؟

الف دوره های اجباری:

ردیف

عنوان دروس الزامی

مدت زمان (ساعت)

1

فقه بازار

6

2

قانون و مقررات نظام صنفی

3

3

قوانین و مقررات مالیاتی

2

4

قانون و مقررات شهرداری

1

5

قانون و مقررات کار و تأمین اجتماعی

1

6

قانون و مقررات نیروی انتظامی

1

7

قانون و مقررات تجارت الکترونیکی

5/1

8

مشتری مداری

5/1

9

مدیریت بازاریابی و فروش

3

 

 

ب) دوره های اختیاری:

ردیف

عنوان دروس الزامی

مدت زمان (ساعت)

1

اصول سرمایه گذاری و هوش مالی

5/1

2

مدیریت منابع انسانی

5/1

3

اصول برندسازی

5/1

4

مهارت های ارتباطی

5/1

 

تبصره 1: طی تمامی دوره های اجباری مطابق با زمان تعیین شده و طی حداقل 3 ساعت از دوره های اختیاری جهت شرکت در آزمون پایان دوره ضروری است.

تبصره 2: متقاضیان دریافت پروانه کسب در رسته های مشمول قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، مکلفند دوره آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات بهداشت به مدت (5/1) ساعت را جهت شرکت در آزمون پایان دوره طی کنند.

ماده 4- شیوه برگزاری دوره های آموزشی به صورت حضوری، مجازی، مکاتبه ای (با ارائه کتاب یا جزوات) یا ترکیبی از آنها خواهد بود. نمره نصاب قبولی در آزمون پایان دوره آموزشی در دوره های حضوری 10 و در دوره های غیرحضوری، مکاتبه ای یا ترکیبی 12 است.

تبصره 1: در صورت عدم قبولی متقاضی در آزمون پایان دوره، شرکت مجدد در آزمون با پرداخت 20 درصد از هزینه دوره امکان پذیر خواهد بود.

تبصره 2: آموزش مکاتبه ای صرفاً با ارائه کتاب ها و جزواتی امکان پذیر خواهد بودکه توسط اتاق اصناف ایران تهیه و به تأیید دبیرخانه هیأت عالی نظارت رسیده باشد.

ماده 5- شرایط مدرسین

مدرسینی مجاز به تدریس دوره های آموزشی موضوع این دستورالعمل خواهند بود که حداقل دانشنامه تحصیلی کارشناسسی ارشد مرتبط با دوره یا دروس (درصورت وجود رشته دانشگاهی مرتبط) از مراکز آموزشی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا گواهی معادل از حوزه علمیه را اخذ نموده باشند.

تبصره: در صورتی که درس فاقد مدرک دانشگاهی مرتبط مطابق با صدر این ماده باشد، باید حداقل 2 سال سابقه تدریس یا حداقل 10 سال سابقه فعالیت اجرایی درآن حوزه را داشته باشد.

ماده 6- حداکثر زمان برگزاری کلاس های حضوری در هر روز 6 ساعت است و مدرس باید در هر جلسه مطابق فرم مرکز آموزش، حضور و غیاب نماید. در صورتی که متقاضیان بنا به هر دلیل در بیش از یک سوم زمان برگزاری دوره غایب باشند، می توانند در آزمون پایان دوره شرکت کنند، اما نمره قبولی این متقاضیان 12 خواهد بود.

ماده 7- شرایط مکان برگزاری دوره های آموزشی:

1- محل آموزشگاه علاوه بر سهولت دسترسی متقاضی باید در مکان یا طبقه مجزا و مستقل از فعالیت های جاری اتاق بوده و حداقل دارای 1 کلاس، 1 اتاق امور دفتری و مدرسین، آبدارخانه و سرویس بهداشتی مجزا باشد.

2- تعداد افراد متقاضی به صورت حضوری در یک کلاس نباید از 30 نفر بیشتر باشد.

3- وجود لوازم و وسایل کمک آموزشی مانند رایانه، ویدئو پروژکتور، یا وایت برد، میز و صندلی مناسب آموزش و سایر وسایل بر حسب نیاز الزامی است.

ماده 8- تعرفه شرکت در دوره های آموزشی:

تعرفه هر نفر برای شرکت در کلاس با مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان تعیین خواهد شد و هزینه چاپ و تکثیر جزوه آموزشی، پذیرایی از متقاضی و صدور گواهی در تعرفه فوق منظور خواهد شد. درصورت تعیین تعرفه آموزش از سوی هیأت عالی نظارت این مصوبه برای تمامی تشکل ها و سازمان های صنفی کشور لازم الاتباع خواهد بود.

ماده 9- گواهینامه پایان دوره:

پس از اتمام دوره و کسب موفقیت در آزمون، به متقاضی گواهینامه پایان دوره اعطا می گردد. گواهینامه دارای طرح یکسانی است که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق ایران تهیه و به سراسر کشور ابلاغ می شود.

تبصره 1- مدت اعتبار گواهی 5 سال است و در صورت تغییر رسته و یا جابجایی واحد صنفی، متقاضی نیازی به طی مجدد دوره آموزش نخواهد داشت.

تبصره 2- گواهی نامه پایان دوره آموزشی به امضای رییس اتاق (و در صورت تفویض اختیار او به امضای رییس مرکز آموزش) می رسد و برای اتحادیه های سراسر کشور معتبر است

ماده 10- نحوه ارزشیابی:

1- تنظیم صورتجلسه منضم به اسامی شرکت کنندگان در آزمون ضروری بوده و می بایست نسخه ای از آن توسط مرکز آموزش نگهداری شود. آموزش های غیرحضوری و مکاتبه ای باید به صورتی برگزار گردند که سوابق شرکت در دوره و آزمون متقاضیان در دسترس باشد.

2- محل و زمان آزمون های حضوری علاوه بر اعلام کتبی به متقاضی حتی المقدور از طریق پست الکترونیک و یا پیام کوتاه نیز اطلاع رسانی خواهد شد.

3- آزمون پایان دوره آموزش به صورت سوالات چهار جوابی بوده و آزمون افراد بی سواد به صورت شفاهی انجام می شود. صورتجلسه آزمون شفاهی به امضای رییس مرکز آموزش و متقاضی رسیده و نسخه ای از آن توسط مرکز آموزش نگهداری خواهد شد.

4- فعالیت مراکز آموزش به صورت سالانه توسط کمیسیون نظارت ذی ربط و اتاق اصناف ایران ارزیابی می گردد. روسای کمیسیون های نظارت مکلفند گزارشات مدنظر مراجع نظارتی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی را برابر قالب های اعلام شده ارسال نمایند..

ماده 11- برگزاری دوره های آموزشی به صورت حضوری صرفاً در صورتی مجاز است که طی دوره های آموزشی، حداکثر ظرف مدت 10 روز امکان پذیر باشد. از زمان قبولی متقاضی در آزمون گواهینامه پایان دوره آموزشی حداکثر ظرف مدت یک هفته صادر و به متقاضی یا اتحادیه ذی ربط تحویل داده شود.

تبصره: دبیرخانه هیأت عالی نظارت مکلف است حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ایجاد سامانه کشوری آموزش های پیش نیاز صدور پروانه کسب، سامانه صدور و تمدید پروانه کسب را به نحوی توسعه دهد که احراز طی دوره آموزشی صرفاً از طریق ابزارهای الکترونیکی میسر شود.

ماده 12- آن دسته از واحدهای صنفی که توسط مباشر اداره می گردد، مباشر مکلف به شرکت در دوره های آموزشی بوده و در صورت عزل مباشر، صاحب پروانه کسب و یا مباشر جدید (قبل از عزل مباشر قبلی) مکلف به گذراندن دوره آموزشی خواهد بود.

ماده 13- این دستورالعمل مشتمل بر(13) ماده و (10) تبصره به استناد ماده (14) آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران در تاریخ 12/11/1400 تهیه گردید.

اتاق های اصناف مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از زمان تصویب این دستورالعمل فعالیت های خود را با این مقررات منطبق نمایند.