ترخیص 9.7 میلیون تن کالای مورد نیاز کشور در دو ماه

11 آبان 1400

ترخیص 9.7 میلیون تن کالای مورد نیاز کشور در دو ماه

به گزارش فصل تجارت به نقل از گمرک ایران، سید روح الله لطیفی اظهار کرد: در پنج ماه نخست امسال 13 میلیون و 819 هزار تن کالای وارداتی به ارزش 16 میلیارد و 631 میلیون دلار به صورت قطعی از گمرکات کشور ترخیص شد و در همین مدت نیز 45 میلیون و 472 هزار تن کالا به ارزش 17 میلیارد و 661 میلیون دلار نیز به کشورهای دیگر صادر شد. وی افزود: متوسط ماهانه واردات کالا در پنج ماه نخست امسال 2 میلیون و 764 هزار تن کالا به ارزش سه میلیارد و 326 میلیون دلار بوده است، اما آمارها نشان می دهد در دو ماه اخیر با جهش در ترخیص کالاهای وارداتی و صادرات کالاهای ایرانی در دولت سیزدهم مواجه شدیم. سخنگوی گمرک ایران توضیح داد: در ماههای شهریور و مهر یعنی استقرار دولت سیزدهم، 9 میلیون و 686 هزار تن کالا به ارزش 11 میلیارد و 108 میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شد و 29 میلیون و 709 هزار تن کالای ایرانی به ارزش 9 میلیارد و 413میلیون دلار نیز به سایر کشورها صادر شد. وی افزود: از این میزان پنج میلیون و 319 هزار تن کالای وارداتی به ارزش 6 میلیارد و 490 میلیون دلار مربوط به شهریور و چهار میلیون و 367 هزار تن به ارزش چهار میلیارد و 618 میلیون دلار مربوط به مهر ماه است که از لحاظ وزنی در شهریور 92 درصد و در مهر 58 درصد و از لحاظ ارزش نیز در شهریور 95 درصد و در مهر 39 درصد واردات کالاهای مورد نیاز کشور نسبت به متوسط پنج ماه نخست بیشتر از گمرکات کشور ترخیص شده است. لطیفی در خصوص جهش در صادرات در دولت سیزدهم گفت: آهنگ صادرات از آغاز سال 1400 نسبت به سال 99 رشد فزاینده‌ای داشته و با وجود رشد صادرات و بازگشت آن به شرایط قبل از همه گیری کرونا ، این رشد در دو ماه استقرار دولت سیزدهم آهنگی سریعتر به خود گرفته است به گونه ای که در پنج ماه نخست امسال 45 میلیون و 474 هزار تن کالا به ارزش 17 میلیارد و 661 میلیون دلار از کشور با متوسط ماهانه 9 میلیون و 95 هزار تن به ارزش سه میلیارد و 532 میلیون دلار صادر شده بود، در صورتی که با اضافه شدن میزان کالاهای صادراتی در دو ماه شهریور و مهر به میزان 29 میلیون و 709 هزار تن کالا به ارزش 9 میلیارد و 413 میلیون دلار، سرجمع صادرات هفت ماهه کشور به 75 میلیون و 183 هزار تن به ارزش 27 میلیارد و 74 میلیون دلار رسید. سخنگوی گمرک ایران توضیح داد: صادرات کشور در شهریور ماه 14 میلیون و 522 هزار تن به ارزش چهار میلیارد و 145 میلیون دلار و در مهر ماه 15 میلیون و 187 هزار تن به ارزش پنج میلیارد و 268 میلیون دلار بوده است که نسبت به متوسط ماهانه صادرات در پنج ماه نخست، در شهریور 60 درصد در وزن و 17 درصد در ارزش و در مهر ماه 67 درصد در وزن و 49 درصد در ارزش افزایش و جهش صادرات را شاهد بودیم به گونه ای که صادرات مهر ماه حد نصاب (رکورد) تازه ای را در صادرات کشور جابجا کرده است.

فصل تجارت

image_pdfimage_print

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لینک کوتاه: