آئین‌نامه اجرایی تعیین صنوف سیار

(موضوع ماده 3 قانون نظام صنفی)​

ماده 1- صنوف سیار، عبارتند از صنوفی که فعالیت صنفی آنها در وسیله کسب سیار معین با شاخص­های قابل شناسایی صادره از سوی مراجع صلاحیت­دار قانونی انجام پذیرد.

تبصره 1- آن دسته از وسایل کسب معین که توسط عوامل تحت تبعیت اداری و اقتصادی واحدهای صنفی به کار برده می‌­شود، از شمول تعریف فوق خارج خواهد بود. چنانچه وسیله کسب معینی علاوه بر تبعیت از یک واحد صنفی به صورت مستقل اقدام به فعالیت صنفی می­نماید. ملزم به اخذ پروانه کسب جهت فعالیت تحت مدیریت خود است.

تبصره 2- مصادیق وسایل سیار ظرف مهلت سه ماه توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با همکاری اتاق اصناف ایران تعیین می­گردد و هرگونه حذف یا الحاق صنوف با رعایت مقررات فوق توسط دبیرخانه با نظر خواهی از اتاق اصناف ایران خواهد بود. {1}

ماده 2- آیین ­نامه مشتمل بر 2 ماده و 2 تبصره در اجرای ماده «3» قانون نظام صنفی بوسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر همکاری اتاق اصناف ایران تهیه و در تاریخ (10/10/1398) به تأیید هیأت عالی نظارت و در تاریخ (10/10/1398) به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است.{1} – به موجب بخشنامه ­ها به شماره 60/308156 مورخ 1398/11/20 و شماره 60/74695 مورخ 1400/11/03 مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیرخانه هیأت عالی نظارت صنوف سیار عبارتند از:

1- نام رسته صنفی کافه خودرو (رستوران سیار) با حفظ کد آیسیک قبلی، اصلاح و به رسته صنفی کافه رستوران و اغذیه فروشی تغییر نام یافت.

2- رسته صنفی امداد خودرو.

3- رسته های صنفی کمپرسی، کامیون، جرثقیل و وانت­بار (درون شهری)، لودر، بولدوزر، گریدر، غلتک، بیل مکانیکی، لیفتراک، تاورکرین و تانکر