١٠:١٠ - چهارشنبه ١٧ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٠٨ - چهارشنبه ٣ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:١٣ - يکشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:١١ - يکشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٤٧ - يکشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٣٠ - چهارشنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٧:٢١ - شنبه ٢٣ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
اولتیماتوم رییس مرکز اصناف و بازرگانان به واحدهای صنفی
رییس مرکز اصناف و بازرگانان گفت: تمام واحدهای صنفی عرضه‌کننده کالا و خدمات مکلف به درج قیمت بر کالاها و اعلام قیمت خدمات در محل کسب خود هستند.
 ٠٩:٠٠ - يکشنبه ١٠ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
ابلاغ اجرای طرح بنگاه های کارآفرینی صنفی بارویکرد ایجاد فرصت های شغلی برمبنای زیست بوم های کارآفرینی
در راستای برنامه­ های رونق تولید و اشتغال وزارت صنعت،معدن و تجارت،حمایت از کار آفرینان، «طرح بنگاه¬های کارآفرینی صنفی با رویکرد ایجاد فرصت های شغلی برمبنای زیست بوم های کار آفرینی و اولویت مناطق روستایی ومحروم»برای اجر به کلیه استانها ابلاغ گردید.
 ٠٨:٥٩ - يکشنبه ١٠ شهريور ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:٥٩ - پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٧:١٨ - يکشنبه ٢٠ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٠١ - شنبه ١٩ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٥:٠٥ - يکشنبه ٦ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٠٦ - يکشنبه ٣٠ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٩:٢٤ - شنبه ٢٩ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٩:٢٠ - شنبه ٢٩ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٩:١٠ - شنبه ٢٩ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:٢٩ - چهارشنبه ٢٦ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:٠٣ - يکشنبه ٩ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٤٦ - يکشنبه ٩ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>