نسخه چاپي

ارسال به دوست

 

 

 

 

 

 

 

 

1- ابطال مواد 1، 2 ، 3 ، 5 و 6 و7 و تبصره دو وسوم ، از ماده 4 و تمام جدول 1 و تمام جدول 2 به جز بند 5 آن از مصوب شماره 11674 /1907/160- 4/5/93 ، 2- تبصره 2 از بند « ح» مصوبه شماره 24750 /1844/160 مورخ 11/11/92

جهت دريافت متن راي بر روي لينک زير کليک نماييد.

ابطال مواد 1، 2 ، 3 ، 5 و 6 و7 و تبصره دو وسوم ، از ماده 4