نسخه چاپي   ارسال به دوست

 

 

 

 

 

 

 

 

ابطال بند ب مصوبه جلسه 111 مورخ 19/2/1395 هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشورمبنی بر اینکه که فعالیت مراکز و تاسیسات گردشگری مشمول قانون نظام صنفی است به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود

دادنامه شماره 640