نسخه چاپي   ارسال به دوست

تاریخ خبر :٠٨:١٣ - دوشنبه ٢٥ آذر ١٣٩٨

 

 

 

 

 

 

 

ابطال ماده 14 آیین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه کسب (موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی)، دستورالعمل چگونگي برگزاري دوره هاي آموزشي احكام تجارت و كسب و كار (موضوع ماده 14 آيين نامه اجرايي ماده 12 قانون نظام صنفي)، بند 3 چهارمين صورتجلسه 21 و بند 12 /5/ 19 ، بند 1 هشتمين صورتجلسه كميسيون نظارت شهرستان قم مورخ 1394 /3/ كميسيون نظارت شهرستان قم مورخ 1394 5/8/ يازدهمين صورتجلسه كميسيون نظارت شهرستان قم مورخ 1394

 
دانلود فايل : a.pdf ( 140KB )