نسخه چاپي   ارسال به دوست

تاریخ خبر :١١:٤٢ - يکشنبه ٩ تير ١٣٩٨

 

 

 

 

 

 

 

شماره دادنامه: 199

تاریخ دادنامه: 17؍2؍1398

شماره پرونده: 98؍329

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای سیدعلی جزایری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

 

جهت دريافت فايل کامل دادنامه کليک نماييد