نسخه چاپي   ارسال به دوست

تاریخ خبر :١٤:٣٤ - سه شنبه ١٨ دی ١٣٩٧

 

 

 

 

 

 

 

طاهرمحمدی دبیر هیات رییسه اتاق اصناف ایران در گفتگو با خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران اظهار داشت :یکی از ارکان مهم اتاق اصناف ایران، کمیسیون های اتاق است. کمیسیون های اتاق اصناف که با عضویت اعضای محترم اجلاس در چارچوب مقررات و برگزاری انتخابات شکل می گیرد ،در واقع اتاق فکر و مغز متفکر اتاق اصناف ایران با دونگاه درون سازمانی و برون سازمانی است.
ایشان بیان داشت بخشی از فعالیت تعداد اندکی از کمیسیون ها به امور داخلی اتاق اصناف ایران معطوف می شود و در واقع به طور مستقیم آنچنان که برخی کمیسیون های دیگر اتاق، نسبت به امور سایر تشکل ها و جامعه صنفی کشور تاثیر گذارند، اثر مستقیم نداشته و بیشتر برنامه های آن درون سازمانی است. اما اکثریت کمیسیون های اتاق، برنامه هایی که مورد پردازش و ارایه قرار می دهند در صورت طی تشریفات قانونی و اجرایی شدن آن، تاثیر ات شگرف و مفیدی در سطح جامعه صنفی در پی خواهند داشت که این مهم باعث رشد و تعالی فعالیت تشکل های مزبور توام با رفع مشکلات و چالش های آنان خواهد بود.
کمیسیون های اتاق شامل کمیسیون های عمومی و تخصصی بوده که نحوه تشکیل آن و حدود اختیارات و وظایف آنها تابع مقررات نظام صنفی است. پرواضح است با تشکیل کمیسیون هایی پویا و کارآمد اعم از کمیسیون های عمومی و یا تخصصی، شاهد ارایه برنامه های نوین و مثمر ثمر، بیش از پیش در جامعه صنفی خواهیم بود.
وی ابراز داشت براساس ماده ۹ آیین نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون نظام صنفی با اعلام کتبی ریاست محترم اتاق اصناف ایران ثبت نام برای عضویت در کمیسیون ها آغاز و اعضای محترم اجلاس می توانند نسبت به ثبت نام در کمیسیون ها اقدام نمایند. همچنین با حسن نظر اعضای محترم هیات رییسه تشکیل کمیسیون ها مورد تصویب واقع و وظیفه هماهنگی امور کمیسیون ها نیز بعهده اینجانب گذاشته شده است.

منبع : اتاق اصناف ايران