نسخه چاپي   ارسال به دوست

تاریخ خبر :١٣:٣٢ - چهارشنبه ١٢ دی ١٣٩٧

 

 

 

 

 

 

 

مهدي سلطان محمدي در گفت وگو با ايسنا، اظهار کرد: رقم افزايش ماهيانه قيمت مسکن شهر تهران نرخ بالايي محسوب مي شود؛ زيرا اگر همين عدد را به صورت ساليانه در نظر بگيريم به رقم معادل درصد ساليانه مي رسيم که حدود همين رشد در آذرماه اتفاق 100 درصدي قيمت بوديم. ولي احتمالا رشد قيمت 92افتاد و شاهد افزايش مسکن تا پايان سال به صفر مي رسد؛ زيرا شيب رشد آن کاهش يافته است. وي افزود: کاهش شيب رشد قيمت، قابل پيش بيني بود و حتي درصد ماهيانه فراتر از انتظار بود. بيشترين رشد را در منطقه 4افزايش 1 درصد شاهد بوديم. با توجه به اينکه قيمت ها در منطقه 105 با 1 بالاتر از ميانگين شهر تهران است، اين افزايش، معدل کل شهر را به سمت بالا حرکت داده است.
اين کارشناس اقتصاد مسکن تصريح کرد: در سيستم قيمت گذاري نمي توان اثرات کيفيت را در نظر گرفت. معمولا در آمار، متوسط همه واحدها را در نظر مي گيرند بنابراين در آمار نهايي خطا ايجاد مي شود. به نظرم اگر اين اثر را خارج کنيم احتمالا رشد قيمت در ماه گذشته کمتر بوده است.
سلطان محمدي با بيان اينکه سرعت افزايش قيمت در مناطقي که تقاضاي واقعي وجود دارد کمتر شده است، گفت: در مناطقي که توان خانوار تعيين کننده معاملات است رشد قيمت کاهش يافته ولي به دليل فعاليت هاي سوداگرانه در مناطق گران قيمت، افزايش بيشتري را در اين مناطق شاهد بوديم. ممکن است علتش اين باشد کساني که از افزايش قيمت ارز منتفع شدند يا ايراني هايي که در خارج از کشور زندگي مي کنند به اين نتيجه رسيده اند که هم اکنون زمان خوبي براي تبديل ارز به ملک است و بر اين اساس در مناطق مرفه نشين اقدام به خريد مسکن کردند.
وي، افت شديد توان طرف تقاضا را در درصدي معاملات مسکن شهر تهران در آذرماه موثر دانست 62کاهش و افزود: با توجه به روندي که در بازار مسکن مي بينيم بخش تقاضا با وجود اين حجم از افزايش قيمت همچنان ضعيف باقي مانده و رشد قابل توجهي که مسکن در طول يک سال گذشته داشته، همه حاکي از آن است که ظرفيت اقتصاد مسکن پر شده و يک دوره رکود نسبتا طولاني را در اين بخش انتظار داريم. اين کارشناس اقتصاد مسکن، طول دوره رکود مسکن را به عوامل متعددي مرتبط دانست و گفت: همه چرخه هاي رونق و رکود مسکن مشابه هم تکرار نمي شود. ولي مطالعه نشان مي دهد اگر روندهاي قبلي ادامه پيدا کند در حال حاضر تقريبا حوالي قله قيمت مسکن قرار داريم و بايد قيمت هاي واقعي، آرام آرام به سمت توقف يا حتي به کاهش اندک برود.
سلطان محمدي تاکيد کرد: چسبندگي قيمت ها اجازه کاهش خيلي زياد قيمت مسکن را نمي دهد؛ زيرا فروشندگان به سادگي متقاعد نمي شوند تا قيمت ها را پايين بياورند و فقط زماني که رکود طولاني شود قيمت هاي پيشنهادي را کاهش مي دهند. اگر طبق پيش بيني، رشد قيمت مسکن تا پايان سال متوقف شود، فرصت خوبي براي خريداران خواهد بود و مجالي مي دهد که حرکت خود را براي خريد انجام دهند. گفتني است بانک مرکزي تازه ترين گزارش خود را از تحولات قيمت مسکن در آذرماه امسال منتشر کرد که براساس آن، تعداد معاملات واحد 6800 آپارتمان هاي مسکوني شهر تهران در آذرماه سال جاري به مسکوني رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 61.7 و 0.6 درصد کاهش نشان مي دهد. براساس اين گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاه هاي معاملات ملکي شهر تهران در آذرماه سال1397 معادل 9 مليون 550 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 4.1 و 91.8 درصد افزايش را نشان مي دهد.