نسخه چاپي   ارسال به دوست

تاریخ خبر :١٩:٢٥ - شنبه ٨ دی ١٣٩٧

 

 

 

 

 

 

 

 

🔷 از جمله هزینه های غیر قابل قبول مالیاتی برابر تبصره ۲ ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم