نسخه چاپي   ارسال به دوست

تاریخ خبر :١٢:٥٣ - چهارشنبه ٧ آذر ١٣٩٧

 

 

 

 

 

 

 

نتایج انتخابات هیأت رئیسۀ هفتمین دورۀ اتاق اصناف ایران اعلام شد

سیّد جواد احمدی،رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور : انتخابات هفتمین دورۀ هیأت رییسۀ اتاق اصناف ایران درکمال آرامش برگزار شد. خوشبختانه رفتار نمایندگان اصناف نشان می دهد جامعۀ صنفی ما به بلوغ رسیده و با آگاهی کامل نسبت به حضور در این عرصه اقدام کرده است.

هفتمین دوره انتخابات هیأت رئیسۀ اتاق اصناف ایران به پایان رسید.
با پایان انتخابات و شمارش آرای واصله، آقایان جهانگیری، طاهر محمدی و ممبینی به نمایندگی از صنوف توزیعی – خدماتی کشور و آقایان بنانژاد، شکریه و صفایی به نمایندگی از صنوف تولیدی – خدمات فنّی کشور در هیأت رییسه اتاق اصناف عضو شدند. آقایان فاضلی و شجاع نیز به عنوان اعضای علی البدل به ترتیب از صنوف تولیدی - خدمات فنّی و صنوف توزیعی - خدماتی منتخب شدند.
سیّد جواد احمدی،رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور در این خصوص گفت: انتخابات هفتمین دورۀ هیأت رییسۀ اتاق اصناف ایران درکمال آرامش برگزار شد. خوشبختانه رفتار نمایندگان اصناف نشان می دهد جامعۀ صنفی ما به بلوغ رسیده و با آگاهی کامل نسبت به حضور در این عرصه اقدام کرده است .
وی ادامه داد: به اذعان دوستان حاضر در جلسه، انتخابات به شکلی شفّاف و بدون مشکل برگزارشده است .امیدوارم رقابت ها در این عرصه با اعلام نتایج، جای خود را به رفاقت و همدلی دهد تا امکان خدمت رسانی حدّاکثری به مردم فراهم شود.
وی آرامش اصناف و بازار را مترادف با آرامش جامعه ارزیابی کرد و ادامه داد: انتظار می رود در این شرایط منتخبان بتوانند با استفاده از تمامی ظرفیت ها، منافع رأی دهندگان و مردم را حفظ نمایند. گفتنی است انتخابات امروز با حضور هجده کاندیدای نهایی و 141 رای دهنده ( نمایندگان منتخب اتاق های اصناف سراسر کشور) برگزار شد.
بر اساس قانون نظام صنفی داوطلبان یک هفته فرصت اعتراض به نتایح آراء را دارند .درمادّۀ سیزده آیین نامۀ اجرایی نحوۀ بررسی صلاحیّت و برگزاری انتخابات هیأت رییسۀ اتاق اصناف ایران (موضوع تبصرۀ 2 مادّۀ 43 قانون نظام صنفی )، چنان چه هر یک از داوطلبان نسبت به نحوۀ برگزاری انتخابات معترض باشند، می توانند ظرف یک هغته از تاریخ برگزاری انتخابات، شکایت خود را کتباً همراه با دلایل و مدارک موبوط به دبیرخانۀ هیأت عالی نظارت مستقر در ساختمان شهید زمرّدی واقع در بلوار کشاورز تهران، جنب هتل اسپیناس طبقۀ سوّم تسلیم نمایند .