نسخه چاپي   ارسال به دوست

تاریخ خبر :٠٩:١٨ - سه شنبه ٨ آبان ١٣٩٧

 

 

 

 

 

 

 

◀ توقف صدور گواهی فعالیت نمایندگی شرکت های خارجی و ابلاغ فرایند جدید واردات کالاهای سرما یه ای مصرفی با دوام

↙پیرو ابلاغ مورخ 1397/7/15وزیر صنعت،معدن و تجارت صدور گواهی فعالیت نمایندگی شرکت های خارجی در مرکز اصناف و بازرگان متوقف و فرایندجدید ثبت نمایندگی شرکت های خارجی از تاریخ 1397/9/1اجرایی میگردد.

↙پیرو ابلاغ وزیر صنعت،معدن و تجارت در اجرای ساماندهی فرایند ثبت نمایندگی شرکت های خارجی جلسه ای با حضور روسا و نمایندگان ادارات ذیربط از جمله سازمان حمایت ، دفتر امور خدمات بازرگانی ،دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه ، دفتر مقررات صادرات و واردات و گمرک جمهوری اسلامی ایران و همچنین ادراه کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در محل مرکز اصناف و بازرگانان تشکیل و پیرامون ساز وکار فرایند جدید و چگونگی فعالیت نمایندگی شرکت های خارجی بر اساس مصوبه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار و مفاد ابلاغ وزیر صنعت،معدن و تجارت بحث و تبادل نظر شد و در نهایت مقررگردید از تاریخ 1/9/ 1397ساز و کار اجرای فرایند ثبت نمایندگی در مرکز اصناف و بازرگان متوقف و بر اساس مفاد ابلاغیه مزیور کلیه واردکنندگان مواد مرتبط با کالاهای با دوام سرمایه ای مشمول ثبت نمایندگی موضوع ماده 4 قانون حمایت از مصرف کنندگان میبایستی قبل از ثبت سفارش، تعهدات لازم را به معاونت امورصنایع و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان وزارت صمت ارائه و پس از طی مراحل تایید و موافقت مراتب از طریق سازمان توسعه تجارت پیگیری نمایند.