در صورت تمایل نسبت به دریافت پیامک از طرف آقای طاهر محمدی و یا اتاق اصناف شمیرانات در حوزه ی قانون و مقررات قانون نظام صنفی و ... نسبت به تکمیل مشخصات خود در موارد زیر اقدام فرمایید .

نام : *
نام خانوادگی : *
ایمیل :
شماره تلفن همراه : *