قاچاق کالا و ارز


        -> قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

         ->اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

          ->قانون اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

         ->آیین نامه موضوع ماده 13

 

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

 

نظریه های مشورتی

 

آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری

 

ترکیب اعضای کمیسیون ملی

 

قانون اصلاح مواد (1) ، (6) و (7) قانون اجرای اصل چهل و چهارم

 

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

 

         ->آيين‌نامه اجرايي ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر محيط کسب و کار

         ->نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي

 

قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم 

 

دستور العمل ها

 

برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی ، فرهنگی

 

چگونگي صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعاليت افراد صنفي در فضاي مجازي

 

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

 

تصويب‌نامه درخصوص ارتقاي جايگاه ايران

 

تصویب نامه اقدامات ضد قیمت شکنی( دامپینگ)

 

تصویب نامه صدور پروانه جواز کسب درکلیه امور حمل و نقل درون و برون شهری

 

اصلاح بند( ۱) تصمیم نامه ۱۱۹۲۸۱/۴۷۲۳۴ مورخ ۹۰/۶/۱۲ و تبصره آن 

 

آيين نامه اجرايي قانون پيش فروش ساختمان

 

صدور صلاحيت و پروانه بهداشتي واحد سيار عرضه مواد غذايي

 

آ.ا. قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوراکي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي

 

آیین نامه اجرایی تبصره(2) ماده (169) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم


قانون تنقیح قوانین مالیاتی کشور

 

اصلاح ماده(15) تبصره(2) ماده(169) قانون مالیاتهای مستقیم

 

آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری

 

آیین نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۱۸۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم


قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

 

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور