١٠:٣٩ - سه شنبه ٢٥ شهريور ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
حضور نمایندگان اصناف در مراجع تصمیم گیر برای حوزه اصناف الزامیست
اتاق‌های اصناف نیاز به منابع مالی پایدار در حوزه بازرسی و نظارت دارند
 ١٤:٢٩ - سه شنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٥٩ - دوشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٠٤ - شنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٤٨ - سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد:
تعیین مالیات مقطوع بابت عملکرد سال 1398 برخی از صاحبان مشاغل
 ١٦:٠١ - دوشنبه ٢٠ مرداد ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٣١ - شنبه ١٤ تير ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٤٥ - شنبه ١٤ تير ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٤٣ - شنبه ١٤ تير ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٤١ - شنبه ١٤ تير ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٤٠ - شنبه ١٤ تير ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٣٨ - شنبه ١٤ تير ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٣٦ - شنبه ١٤ تير ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٣٤ - شنبه ١٤ تير ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٣٢ - شنبه ١٤ تير ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٣٠ - شنبه ١٤ تير ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٤٠ - سه شنبه ٣ تير ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
4 پیشنهاد برای کاهش آسیب کرونا به اصناف/ پرداخت تسهیلات براساس درصد آسیب
دبیر اتاق اصناف ایران گفت: برای کاهش خسارت ناشی از کرونا به اصناف چند پیشنهاد به مقام عالی وزارت و رئیس اتاق اصناف ایران ارائه شده که امیدواریم مورد توجه واقع شود.
 ١٣:٣٨ - سه شنبه ٣ تير ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٣٧ - سه شنبه ٣ تير ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٣٥ - سه شنبه ٣ تير ١٣٩٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>